Sønderhav - Information

Nyhedsbrev

Kontakt

Nyt fra
Sønderhav

Lukket del


Alarm - 112

Apotek

Benzin-tank

Boliger

Blå flag strand

Dyrlæge

Gendarmstien

Geografisk
afgrænsning
af Sønderhav

Historie

Hjerte-sti

Hunde

Indkøb

Julemærkehjem
Fjordmark

Sønderhav
Kommunal-
forening

Lokal-nyt
Aviser

Lokalråd
Borgerforeninger

Store Okseø
Lille Okseø

Motorcykler

Mødehus-Legat

Nabohjælp

Naturgas
Elektricitet

Offentlig
transport

Overnatning
Ferielejlighed
B & B
Camping

Post - Pakker

Renovation
Storskrald
Haveaffald

Restaurant
Spisesteder

Senior-Tilbud

Udflugter -
seværdigheder

Sønderhav
Vandværk

Vejret

Årlige
begivenheder

Sønderhav Vandværk

Sønderhav Vandværk
Selve vandværket ligger på Fjordvejen 71 B, 6340 Krusaa.

Som ejer af en ejendom i Sønderhav er man pligt-medlem af Sønderhav Vandværk.

Grundlagt 1946. Forsyner 96 ejendomme i Sønderhav med frisk vand fra egen boring.

Vandværket kan dog tillige få vand fra fx Kollund Vandværk

Vandmåleren aflæses automatisk af vandværket - såkaldt fjernaflæsning.

Afregningsåret er 01. oktober til 30. september.

Spildevand

Spilde-vand afledes gennem offentlig kloak i Aabenraa Kommune ved Arwos

Der er faktisk 2 kloak-systemer i Sønderhav :

et system, der modtager regnvand og vej-kloak ( regnvand )

et system, der modtager vand fra de indvendige afløb ( spildvand )
( håndvask + vaskemaskine + opvaskemaskine + toilet + bad )

Derfor er det en rigtig dårlig ide at fx. vaske bil, hvor vandet ender i vej-kloakken, eller hælde andet "affald" ud i vej-kloakken.


Kontakt webmaster

Denne hjemmeside, tekst, billeder mm., er, hvor intet andet er angivet :
© 2017 -

Julemærket Julemærkehjem Fjordmark