Sønderhav - Information

Nyhedsbrev

Kontakt

Nyt fra
Sønderhav

Lukket del


Alarm - 112

Apotek

Benzin-tank

Boliger

Blå flag strand

Dyrlæge

Gendarmstien

Geografisk
afgrænsning
af Sønderhav

Historie

Hjerte-sti

Holbøl Lokalnyt

Hunde

Indkøb

Julemærkehjem
Fjordmark

Sønderhav
Kommunal-
forening

Lokal-nyt
Aviser

Lokalråd
Borgerforeninger

Store Okseø

Motorcykler

Mødehus-Legat

Nabohjælp

Naturgas
Elektricitet

Offentlig
transport

Overnatning
Ferielejlighed
B & B
Camping

Post - Pakker

Renovation
Storskrald
Haveaffald

Restaurant
Spisesteder

Senior-Tilbud

Udflugter -
seværdigheder

Sønderhav
Vandværk

Vejret

Årlige
begivenheder

Store Okseø

"Store Okseø" og "Lille Okseø" ligger i Flensborg Fjord lige ud for Sønderhav.
( Store Okssø er derimod en skov-sø der ligger i Rold skov )

Store og Lille Okseø's historie. ➚

Store Okseø er ejet af den danske stat. Tinglyst ejer er "Skov- og Naturstyrelsen".

Store Okseø har indtil 2016 været forpagtet til bl.a. Rüdiger Fleck, som efter en del kontrovers fik opsagt sin forpagtningsaftale og de facto tvunget væk fra øen.

Bygningerne på Store Okseø er i dårlig stand, og der er konstateret jord-forurening fra mange årtiers skibsværft og den efterfølgende forpagtning.

Naturstyrelsen planlægger ikke en ny forpagtning.

Der er ingen færgefart til Store Okseø, men det er tilladt i egen båd at lægge til ved bådebroen, og at færdes på øen efter samme regler som færdsel i en Statsskov.

Store Okseø-udvalget" - "Følgegruppen for Store Okseø" er en uformel gruppe af repræsentanter for div. regionale organisationer, som har en interesse i Store Okseø.

Desværre er følgegruppen's møder, om ikke hemmelige, så dog ikke direkte offentlige. Lokale aviser bringer fra tid til anden noget, der kan minde om presse-meddelelser fra følgegruppen, men indblik i møde-aktivitet, dagsordener, beslutningsreferater er p.t. ikke muligt, medmindre man søger om akt-indsigt.

Gruppen blev stiftet efter Store Okseø blev købt i 1982 af Miljøministeriet (2/3), Sønderjyllands Amt (1/6) og Bov Kommune (1/6) i forening, med Bov Kommune som administrator, hvor det var repræsentanter for ejerkredsen, der var med i gruppen.

I en periode var gruppen ikke aktiv, men fra 2014 har Naturstyrelsen genoplivet gruppen. 1 repræsentant for "Lille Okseø" og 1 repræsentant for Sønderhav Kommunalforening er p.t. med i følgegruppen, ligesom Aabenraa Kommune har 2 repræsentanter.

Den 02. april 2019 blev der afholdt et borger-møde på Rønshoved Højskole, hvor det meddelt fra Naturstyrelsen og Aabenraa Kommune's side, at man var blevet enige om i hvert fald begyndelsen af en plan for Store Okseø :

Alle bygninger skulle rives ned, og alt affald skulle fjernes.

Dette blev gjort i november 2019 fra den 08. til den 23.
af Rimeco ➚ fra Aabenraa ved P. Olesen ➚ fra Horsens-egnen :

nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019 nedrivning-november-2019

Da prammen forlod Store Okseø for sidste gang den 23., gav den en lille afskeds-salut,
efter at have været i fast rute-fart mellem Sønderborg og Store Okseø.


Kontakt webmaster

Denne hjemmeside, tekst, billeder mm., er, hvor intet andet er angivet :
© 2017 -

Julemærket Julemærkehjem Fjordmark