Sønderhav - Information

Nyhedsbrev

Kontakt

Nyt fra
Sønderhav

Lukket del


Alarm - 112

Apotek

Benzin-tank

Boliger

Blå flag strand

Dyrlæge

Gendarmstien

Geografisk
afgrænsning
af Sønderhav

Historie

Hjerte-sti

Hunde

Indkøb

Julemærkehjem
Fjordmark

Sønderhav
Kommunal-
forening

Lokal-nyt
Aviser

Lokalråd
Borgerforeninger

Store Okseø
Lille Okseø

Motorcykler

Mødehus-Legat

Nabohjælp

Naturgas
Elektricitet

Offentlig
transport

Overnatning
Ferielejlighed
B & B
Camping

Post - Pakker

Renovation
Storskrald
Haveaffald

Restaurant
Spisesteder

Senior-Tilbud

Udflugter -
seværdigheder

Sønderhav
Vandværk

Vejret

Årlige
begivenheder

Naturgas

Næsten alle ejendomme i Sønderhav er tilsluttet naturgas-nettet eller har pligt til tilslutning, hvis der ikke gives dispensation.

Naturgas-måleren skal aflæses af ejendommens ejer, og aflæsningsresultatet skal indberettes til det energi-selskab, som man har valgt at få naturgas fra.

www.gasprisguiden.dk ➚ kan du se de energi-selskaber, du kan få naturgas fra.
Gaspris-guiden laves af "Energinet.dk", som er et offentlig selskab.

Pligten til at være tilsluttet naturgas-nettet forhindrer ikke, at man kan have brændeovn, varmepumpe, solcelle, jordvarme e.l. Det eneste, man ikke må have, er oliefyr eller el-varme.

Elektricitet

Efter de-reguleringerne på elektricitets-forsynings-området kan din elektricitet blive solgt af hvem-som-helst.

En af de større, men ikke billigste, sælgere er SE ( Syd-Energi ), der har hovedkontor i Esbjerg. SE ejer også STOFA, der er den eneste leverandør af fiber-net til Sønderhav.
( Men alm. bredbånd via telefon-kabel kan du stadig få fra andre )

www.elpris.dk ➚ ( Forsyningstilsynet ➚ under Energiministeriet ) kan du se priserne hos de forskellige el-selskaber.

Selve el-ledningerne ( og el-målerne ) ejes af Evonet ➚ ( tidligere "Syd-Energi Net" ).

Evonet - Drift-status

Din udgift til Evonet bliver opkrævet af dit el-forsynings-selskab.

Ved strømafbrydelse :
Kontakt Evonet på vagt-telefon 75 18 82 79. - Vagt-telefon


Kontakt webmaster

Denne hjemmeside, tekst, billeder mm., er, hvor intet andet er angivet :
© 2017 -

Julemærket Julemærkehjem Fjordmark