Sønderhav - Information

Nyhedsbrev

Kontakt

Nyt fra
Sønderhav

Lukket del


Alarm - 112

Apotek

Benzin-tank

Boliger

Blå flag strand

Dyrlæge

Gendarmstien

Geografisk
afgrænsning
af Sønderhav

Historie

Hjerte-sti

Hunde

Indkøb

Julemærkehjem
Fjordmark

Sønderhav
Kommunal-
forening

Lokal-nyt
Aviser

Lokalråd
Borgerforeninger

Store Okseø
Lille Okseø

Motorcykler

Mødehus-Legat

Nabohjælp

Naturgas
Elektricitet

Offentlig
transport

Overnatning
Ferielejlighed
B & B
Camping

Post - Pakker

Renovation
Storskrald
Haveaffald

Restaurant
Spisesteder

Senior-Tilbud

Udflugter -
seværdigheder

Sønderhav
Vandværk

Vejret

Årlige
begivenheder

Nabo-hjælp

nabohjaelp

Nabo-hjælp ➚ er stiftet af "Det Kriminalpræventive Råd" og "TrygFonden".

Der er adskillige beboere i Sønderhav, som er med i "Nabohjælp" og viser dette enten ved mærkater på hoveddøren / vinduer og/eller ved i fællesskab at opsætte metalskilt ved fortovet :

nabohjaelp-skilt

2 gange om året ➚ uddeler "Det Kriminalpræventive Råd" 300 styk gratis metal-skilte.


Kontakt webmaster

Denne hjemmeside, tekst, billeder mm., er, hvor intet andet er angivet :
© 2017 -

Julemærket Julemærkehjem Fjordmark