Sønderhav - Information

Nyhedsbrev

Kontakt

Nyt fra
Sønderhav

Lukket del


Alarm - 112

Apotek

Benzin-tank

Boliger

Blå flag strand

Dyrlæge

Gendarmstien

Geografisk
afgrænsning
af Sønderhav

Historie

Hjerte-sti

Hunde

Indkøb

Julemærkehjem
Fjordmark

Sønderhav
Kommunal-
forening

Lokal-nyt
Aviser

Lokalråd
Borgerforeninger

Store Okseø
Lille Okseø

Motorcykler

Mødehus-Legat

Nabohjælp

Naturgas
Elektricitet

Offentlig
transport

Overnatning
Ferielejlighed
B & B
Camping

Post - Pakker

Renovation
Storskrald
Haveaffald

Restaurant
Spisesteder

Senior-Tilbud

Udflugter -
seværdigheder

Sønderhav
Vandværk

Vejret

Årlige
begivenheder

Hunde

Sønderhav Strand

Fra 01. oktober til 31. marts må hunde løbe frit på stranden.

Fra 01. april til 30. september skal hunde være i snor på stranden, da den ellers kan genere bade-gæster og ynglende fugle.

Når der er "Blåt Flag", fastsætter de internationale regler ➚, at hunde ikke må bade på stranden :

"... Hunde i vandet medfører ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO et højere bakterieniveau, og fordi vandkvaliteten skal være i top, når en strand får det Blå Flag, må hunde ikke gå i vandet der...."

Børn og voksnes forurening af badevandet er derimod acceptabelt.

Hvis man læser WHO-rapporterne, vil man kunne se, at hunde-forbuddet er en nem og gratis ( og synlig ) forholdsregel, som faktisk ikke har nogen reel praktisk virkning, hvorimod de effektive forholdsregler ( rensning af vand der løber ud i badevandet - forurening fra landbrug / dambrug / industri / søfart ) - er dyre og besværlige.

Hønsnap Skov - Kelstrup Fredskov.

Hunde må medtages året rundt, men skal være i snor.

Kollund Naturunivers, Nørrevej 45 D, Kollund, 4360 Krusaa.

"Hundeskov" - 220 x 40 meter. Ledsagede hunde må løbe frit i uplejet natur.
Pr. juni 2017 : Ikke færdiganlagt.

Nærmeste hundeskove er ellers i Gråsten og i Krusaa :
www.hundeskovene.dk
www.hundeskove.dk


Kontakt webmaster

Denne hjemmeside, tekst, billeder mm., er, hvor intet andet er angivet :
© 2017 -

Julemærket Julemærkehjem Fjordmark