Sønderhav - Information

Nyhedsbrev

Kontakt

Nyt fra
Sønderhav

Lukket del


Alarm - 112

Apotek

Benzin-tank

Boliger

Blå flag strand

Dyrlæge

Gendarmstien

Geografisk
afgrænsning
af Sønderhav

Historie

Hjerte-sti

Hunde

Indkøb

Julemærkehjem
Fjordmark

Sønderhav
Kommunal-
forening

Lokal-nyt
Aviser

Lokalråd
Borgerforeninger

Store Okseø
Lille Okseø

Motorcykler

Mødehus-Legat

Nabohjælp

Naturgas
Elektricitet

Offentlig
transport

Overnatning
Ferielejlighed
B & B
Camping

Post - Pakker

Renovation
Storskrald
Haveaffald

Restaurant
Spisesteder

Senior-Tilbud

Udflugter -
seværdigheder

Sønderhav
Vandværk

Vejret

Årlige
begivenheder

Geografisk afgrænsning af Sønderhav

Sønderhav ligger i "Aabenraa Kommune" i "Region Syddanmark".
( Indtil 2007 : "Bov Kommune" i "Sønderjyllands Amt".

Sønderhav hører under "Sønderborg Retskreds".
( Indtil 2007 : "Gråsten Retskreds".

Sønderhav er del af "Holbøl Sogn" ( Aabenraa Provsti - Haderslev Stift ).

Det matrikulære ejerlav for Sønderhav er "Hønsnap, Holbøl".

Sønderhav afgrænses af "Kollund Østerskov" mod vest, "Rønshoved" mod øst og "Hønsnapmark / Holbøl" mod nord.

Grænsen mod øst er, hvor "Østerskovvej" munder ud i "Fjordvejen", og hvor den lille strøm "Gårdbæk" munder ud i Flensborg Fjord.

Grænsen mod vest er, hvor "Frueskovvej" munder ud i "Fjordvejen".

Grænsen mod nord er vej-krydset mellem "Sønderhavvej" og "Gårdbækvej". Hverken "Mølbjergvej", "Gårdbækvej" eller den nordligste del af "Sønderhavvej" er del af Sønderhav, idet ejendommene på disse veje, skønt de tilhører ejerlavet "Hønsnap, Holbøl", har adressen "Hønsnapmark".

Der er 2 veje i Sønderhav :

Fjordvejen løber fra landevejen "Sønderborgvej" [ rute 401 ] i Kruså over Kollund og Sønderhav til Rønshoved, hvor den mødes med landevejen "Krusåvej" [ rute 401 ] lige før "Rinkenæs", hvor rute 401 hedder "Sejrsvej".

Fjordvejen i Sønderhav omfatter nummer 51 til 89 og nummer 76A til 138.
Numrene før tilhører "Kollund", og numrene efter tilhører "Rønshoved".

Sønderhavvej ligger mellem landevejen Sønderborgvej [ rute 401 ] og Fjordvejen.

Sønderhavvej 1 ligger ved Sønderborgvej. Sønderhavvej 40 ligger ved Fjordvejen.

Sønderhavvej 1, 3, 4 og 5 tilhører ejerlavet "Hønsnap, Holbøl", men har adressen "Hønsnapmark".

Resten af ejendommene på Sønderhavvej hører til ejerlavet "Hønsnap, Holbøl", og har adressen "Sønderhav".

Afgrænsningen af Sønderhav stammer fra tiden før Fjordvejens anlæggelse, hvor eneste adgang til Sønderhav var ad Sønderhavvej fra landevejen Kruså - Gråsten. [ rute 401 ]

Links :
Ejendomsdata
Krak

Kontakt webmaster

Denne hjemmeside, tekst, billeder mm., er, hvor intet andet er angivet :
© 2017 -

Julemærket Julemærkehjem Fjordmark