Sønderhav - Information

Nyhedsbrev

Kontakt

Nyt fra
Sønderhav

Lukket del


Alarm - 112

Apotek

Benzin-tank

Boliger

Blå flag strand

Dyrlæge

Gendarmstien

Geografisk
afgrænsning
af Sønderhav

Historie

Hjerte-sti

Hunde

Indkøb

Julemærkehjem
Fjordmark

Sønderhav
Kommunal-
forening

Lokal-nyt
Aviser

Lokalråd
Borgerforeninger

Store Okseø
Lille Okseø

Motorcykler

Mødehus-Legat

Nabohjælp

Naturgas
Elektricitet

Offentlig
transport

Overnatning
Ferielejlighed
B & B
Camping

Post - Pakker

Renovation
Storskrald
Haveaffald

Restaurant
Spisesteder

Senior-Tilbud

Udflugter -
seværdigheder

Sønderhav
Vandværk

Vejret

Årlige
begivenheder

Hjerte-starter - Læge / Skadestue - Ambulance - Brandvæsen
Politi - Strandnummerering - Stormflod / Oversvømmelse
Fyrværkeri / Strå-tækte huse

ALARM ☎ 112112app.dk

POLITI ☎ 114

Nærmeste varslings-sirener er i hhv. "Kollund" og "Overby" (Rinkenæs), og vil kun under gunstige vind-forhold kunne høres i Sønderhav.
Derfor kanmobilvarsling.dk➚, samt den tyskeNINA➚ anbefales.

De tyske sirener i Glücksborg / Sandwig kan høres i Sønderhav,

hjerte-starter-icon

Hjerte-starter

Nærmeste hjerte-startere er p.t. ( maj 2017) :

Toiletbygningen i Sønderhav hjertestarter
Tilgængelig døgnet rundt.
Monteret på ydermuren mod vest.
( Denne hjerte-starter er finansieret ved indsamling i Sønderhav og sponsor-støtte )

Restaurant Bind, hjertestarter
Fjordvejen 120, Sønderhav, 6340 Kruså.
Tilgængelig døgnet rundt.
"... Gå ned til køkkenet - ind i glashus -
og der hænger hjertestarteren
foran køkkenet ved døren over hundekurven. ...".

Der er p.t. ( 2017 ) ingen hjerte-starter hos "Annies Kiosk", selv om det er det sted, hvor der opholder sig flest mennesker. Måske vil den nye forpagter interesse sig mere for lokal-samfundet og kunde-pleje / service.

Benyt i øvrigt Hjerte-Starter-App

hjerte-starter-icon Vagt-Læge / Skadestue

Lægevagten☎ 70 11 07 07

Kort over
Aabenraa
Sygehus
( PDF-fil - 86 KB )
© RegionSyd

Nærmeste skadestue :
Skadestuen i Aabenraa
Motorvej E 45 - afkørsel 70.
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Sønderborg :
Skadeklinikken Sønderborg, Sydvang 1, 6400 Sønderborg.
P.t. ( maj 2017 ) åbent alle dage 08:00 - 22:00.

Ambulance ☎ 112

Region Syd har - efter problemerne med "BIOS" i 2015 - 2016 stiftet :
Ambulance-Syd

Der er / skal være ambulancer placeret på stationer
i bl.a. Sønderborg, Tinglev og Aabenraa.

Herudover er der samarbejde med de tyske redningstjenester i primært Flensborg, og den tyske redningshelikopter i Niebüll.

Responstiden er fastlagt til 15 minutter eller mindre.

De tyske rednings-stationer i Flensborg :

Herudover er der i Flensburg flere "Freiwilligen Feuerwehren", som "kun" er brandvæsen, og som ikke indgår i ambulance-samarbejdet med Region Syd.

Brandvæsen ☎ 112

Tønder, Haderslev og Aabenraa kommuner er fælles om
Brand & Redning Sønderjylland

Frivillige brandværn ➚ i Aabenraa Kommune, der er tættest på Sønderhav :
Holbøl Frivillige Brandværn ➚, Møllevej 2a, Holbøl, 6340 Kruså.
Padborg Frivillige Brandværn ➚, Plantagevej 8C, 6330 Padborg.
Tidligere var der også friviligt brandværn i Kollund
( Ingen kundebetjening fra ovennævnte stationer )

Frivillige brandværn ➚ i Sønderborg Kommune, der er tættest på Sønderhav :
Gråsten Frivillige Brandværn ➚, A. D. Jørgensensgade 12, 6300 Gråsten.
Rinkenæs Frivillige Brandværn ➚, Nederbyvej 159, Rinkenæs, 6300 Gråsten.
( Ingen kundebetjening fra ovennævnte stationer )

FalckVagtcentral autohjælp : ☎ 70 10 20 30
Falck-station Sønderborg, Fynsgade 2, 6400 Sønderborg.
Falck-station Padborg (Bov), Okslundvej 2, 6330 Padborg.
Falck-station Aabenraa, Løgumklostervej 55, 6200 Aabenraa.
( Ingen kundebetjening fra ovennævnte stationer )

De tyske brandstationer - se ovenfor under Ambulance - vil kun ved meget store indsatser anvendes i Danmark.

Politi ☎ 114

Sønderhav hører til Syd- og Sønderjyllands Politi ➚,
som har hovedkontor i Esbjerg. ☎ 76 11 14 48.
"Lokalpolitistationer" findes i Sønderborg og Aabenraa.
"Nærpoliti", med MEGET begrænset åbningstid, findes i Padborg.
Der er ikke længere en politistation i Gråsten.

Strandnummerering

Strandnumre ➚ :
"...På de danske kyster er der normalt ingen "rigtig" adresse, og det kan derfor være vanskeligt for en person, der ikke er lokalkendt at forklare hvor, en given ulykke er indtruffet. ..."

Sønderhav har rednings-nummer / strand-nummer : A 550

Stormflod / Oversvømmelse

www.stormrådet.dk
Kun meget få ejendomme i Sønderhav ligger så lavt, at der er fare ved stormflod, men parkeringspladsen ved stranden var oversvømmet 4. - 5. januar 2017.

Fyrværkeri / Strå-tækte huse

De færreste ved ikke, at der er en sikkerhedsafstand for affyring af fyrværkeri i forhold til strå-tækte huse, eller også "glemmer" de det nytårsaften.

Pt. ( 2017 ) er sikkerhedsafstanden 100 meter for fyrværkeri, men for raketter 200 meter. Afstandene fordobles i vindretningen.

LIFA ➚ ( benyt "Gratis Adgang" - vælg "LAG" i højre side - vælg "LIFA" - vælg "Temakort demo") kan man se, at der i Sønderhav er i hvert fald 3 strå-tækte huse, hvilket begrænser den lov-mæssige affyring af fyrværkeri.

Se også dette kort ( © LIFA A/S )

Link : Sikkerhedsstyrelsen


Kontakt webmaster

Denne hjemmeside, tekst, billeder mm., er, hvor intet andet er angivet :
© 2017 -

Julemærket Julemærkehjem Fjordmark